Zazen Roku› Til forsidenZAZEN ROKU

Zazen Journalerne • Af Tim Pallis

  1 • Den indiske tradition
  2 • Sakyamuni Buddha
  3 • Bodhidharma
  4 • Den 6. patriark Huineng
  5 • Mazu Daoyi
  6 • Motivation
  7 • Tid og sted til at sidde
  8 • Siddestillingen
  9 • Åndedrættet
10 • Den mentale koncentration
11 • Den erfarne sidders begynder indstilling
12 • Bølgerne på det store stille ocean
13 • Sunyata er økosofisk nuværZazen Roku 1 • Den indiske tradition

Af Tim Pallis - 2009

Zazen Journalerne er en række indlæg om den Zen buddhistiske praksis "at sidde" i meditation. Za betyder på japansk "at sidde", og zen er ordet for meditation. Det kinesiske ord er chan , og det indiske sanskrit ord er dhyana. Disse journaler eller optegnelser, roku , vil komme én efter én efterhånden, som de bliver skrevet.

Det er blevet sagt, at zazen ikke kun er det "at sidde", og det skal man skrive sig bag øret, når talen drejer sig om at praktisere siddende meditation. For Zen praksis "at sidde" er mere end det konkrete, netop "at sidde". Der er mange måder at sidde på, og der er også mange måder ikke at sidde på, skønt det alt sammen kaldes zazen.
Det kommer jeg ind på lidt efter lidt.

Zen buddhismen er kendt for, at zazen er den vigtigste praksis i deres tradition. Buddhismen har en lang historie, og Zen buddhismen begyndte i Kina ca. 1000 år efter, at Sakyamuni Buddha levede i Nordindien. Det var en indisk munk ved navn Bodhidharma, som bragte denne praksis til Kina i 500-tallet evt.

Men der er ingen tvivl om, at siddende meditation har været praktiseret i alle de buddhistiske traditioner, som udviklede sig i Indien efter Sakyamuni Buddha og før Bodhidharmas tid. Man kan ikke engang sige, at det at sidde i meditation er en speciel buddhistisk praksis, for næsten alle spirituelle traditioner i Indien både før og efter Buddha har brugt siddende meditation som en central del af deres religiøse praksis.

Patanjali levede i Indien omkring 150 år fvt. I Patanjalis Yoga-sutraer findes ordet dhyana i en ganske bestemt betydning, som definerer en bestemt form for koncentrationstilstand. Patanjali beskriver tre trin i den meditative koncentration: Dharana, dhyana og samadhi.

Dharana er den form for koncentration, hvor man både fysisk og mentalt, med større eller mindre held, arbejder på at fastholde en lyd, sit åndedræt eller en genstand i bevidstheden.
Dhyana er den situation, hvor man faktisk vedvarende kan fokusere eller være opmærksom på denne praksis.
Samadhi er så den koncentrationstilstand, hvor man er så dybt absorberet i denne praksis, at iagttager og det iagttagne er blevet ét.

Det første arkæologiske bevis for, at man har praktiseret siddende meditation i årtusinder i Indien, er et segl fra udgravningerne i Mohenjo-daro i Indusdalen. Vi er tilbage i Harappa kulturen mere end 2000 år fvt. Her ser man tydeligt en figur sidde i en form for yoga stilling, som ligner den siddestilling, man i dag kalder "burma-stillingen".
Yogic seal - from: imagesofasia.com

Billedet forestiller måske guden Brahma, fordi man svagt kan skelne tre hoveder med et par krogede bøffelhorn på hovedet. Det er også blevet sagt, at det kan være alle levende væsners herre Pashupati.

Copyright © 2009 by Tim Pallis
Kortere uddrag fra teksten må citeres med kildeangivelse.


› Til kapitel 2 • Sakyamuni Buddha
› Til sidetoppenRedigeret af Tim Pallis & Torsten Olafsson © 2009-2011
Design & layout: Torsten Olafsson - www.torstenolafsson.dk