Zazen Roku› Til forsidenZAZEN ROKU

Zazen Journalerne • Af Tim Pallis

  1 • Den indiske tradition
  2 • Sakyamuni Buddha
  3 • Bodhidharma
  4 • Den 6. patriark Huineng
  5 • Mazu Daoyi
  6 • Motivation
  7 • Tid og sted til at sidde
  8 • Siddestillingen
  9 • Åndedrættet
10 • Den mentale koncentration
11 • Den erfarne sidders begynder indstilling
12 • Bølgerne på det store stille ocean
13 • Sunyata er økosofisk nuværZazen Roku 4 • Den 6. patriark Huineng

Af Tim Pallis - 2010

Vi kommer nu til Zen buddhismens 6. patriark Huineng, på japansk Enō (638-713). Betegnelsen patriark vil blot sige, at man ifølge Zens åndelige arvefølge betragter ham som den 6. og sidste generation efter Bodhidharma. Han var den sidste, som arvede Bodhidharmas kappe og madskål - som et bevis på, at den sande lære eller forståelse af dharmaen var blevet overleveret. Huineng blev grundlægger af den sydlige Zen skole, som på den tid stod i modsætningsforhold til den nordlige Zen skole.


Hui-nengs mumificerede legeme - Nanhua Templet. N. Guangdong Provins, Kina

Huinengs mumificerede legeme. Bevaret i Nan-hua Templet,
Shaoguan, N. Guangdong Provins, Kina.


Man er i almindelighed enige om, at Zen buddhismen får et kinesisk ansigt i og med Huineng. Han er desuden grundlægger af den tradition i Zen, som taler om den pludselige erkendelse, som senere på japansk er blevet kaldt satori 悟り. Det at blive "oplyst", ligesom Gautama Buddha var det, sker nemlig pludseligt, idet man med ét erkender, hvad der er ens egentlige natur. Det kaldes i Zen for kenshō jōbutsu 見性成仏, "at se sin egentlige natur og blive en buddha".

Huineng mistede sin far som 3-årig og hjalp senere sin mor med en indtægt ved at sælge brænde. En dag hørte han en munk på markedet recitere Diamantsutraen (Vajracchedika Prajnaparamita Sutra). Da han hørte den kendte sætning: "Lad dine tanker komme frem, uden at de opholder sig ved noget bestemt," besluttede han sig for at besøge den 5. patriark Hongrens (601-674) tempel.

Huineng er blevet tillagt et meget betydeligt skrift ved navn Platform Sutraen (kin. Liuzu tanjing 六祖壇經, [六祖]坛经). Det er så vigtig en tekst, at man godt kan sige, at hermed begynder Zen buddhismen som en ny Mahayana buddhistisk tradition. Den er ikke længere en indisk skole, men en ny kinesisk form for buddhisme.

Huinengs Platform Sutra - Dunhuang udgave, side 1

Huinengs Platform Sutra - Dunhuang udgave, side 1
Datering: c. 830-860


I kapitel 5 i de fleste oversættelser af Platform Sutraen eller stykke 18 og 19 af et manuskript, der blev fundet i Dunhuang grotterne i Kinas nordvestlige Kansu provins, som måske er den ældste version af teksten, fortæller Huineng om zazen. Hvad er siddende meditation?

Zazen praksis, siddende meditation, betyder, at der ikke længere er hæmmende forhindringer tilbage i ens sind. Det er at være frigjort fra alt, hvad der hæmmer. Et fravær af forudindtagede tanker overfor forskellige situationer og hændelser kaldes "at sidde". Det er ikke at aktivere tanker og forestillinger under alle mulige omstændigheder, hvad enten de er positive eller negative. Det, man kalder "at sidde", betyder, at der ikke opstår tanker og forestillinger i forbindelse med ydre påvirkninger. Det er at rodfæste sig i den store sindsro.

Når man i det indre oplever uforanderligheden af ens eget bevidsthedsrum, er der tale om meditation, og når man således ser ind i sin egentlige natur og opnår en dyb stilhed i sindet, er det Zen. Meditation vil sige at se ind i sin oprindelige natur og ikke være adspredt af tanker og forestillinger.


Hui-neng - den 6. patriark - river sutraen itu

Den 6. patriark river sutraen itu.
Malet af Liang Kai (c. 1140- c. 1210)


Så hvad er siddende meditation? Zen er ikke at være hæmmet af ydre ting. Når ens indre bevidsthed er stille og koncentreret, kaldes det samadhi. Hvis man bliver hængende i de ydre indtryk, bliver den indre bevidsthed spredt og urolig. Hvis man ikke opholdes af ydre indtryk, er den indre bevidsthed fattet og stram.

I sig selv er vor oprindelige natur ren og uforstyrret. Det er kun, når vi binder os til de ydre ting, at uroen opstår. Vi bliver tvivlende og skeptiske, når vi spekulerer over den situation, som vi befinder os i;
det er kun, fordi vi tillader os selv at blive optændt af ydre omstændigheder.

Den, som ikke lader sig forstyrre af omgivelserne, kender den gavn, en dyb koncentration kan give ham. Hvis man er i stand til at betragte de mange forskellige ydre omstændigheder, uden at ens sind bliver foruroliget, er der tale om en fin sindsro og koncentration.

Det interessante ved Huinengs udlægning og definition af zazen er, at det "at sidde" ikke behøver at være en bestemt fysisk praksis i siddende stilling, men en realiseret bevidsthedstilstand som ovenfor beskrevet. Denne forståelse dukker op med mellemrum i den Zen buddhistiske litteratur, især i Sōtō 曹洞 Zen traditionen. "At sidde" betyder ikke nødvendigvis at sidde ubevægelig i fuld eller halv lotus stilling. Det kan også betyde, at man fungerer aktivt i livet i og med den omtalte frigjorte bevidsthed. Men dette kan være vanskeligt eller umuligt, hvis man ikke i forvejen har stor erfaring med at praktisere zazen i siddende stilling.

Copyright © 2010 by Tim Pallis
Kortere uddrag fra teksten må citeres med kildeangivelse.


› Til kapitel 5 • Mazu Daoyi
› Til kapitel 3 • Bodhidharma
› Til sidetoppenRedigeret af Tim Pallis & Torsten Olafsson © 2009-2011
Design & layout: Torsten Olafsson - www.torstenolafsson.dk